שאלון מדד הישנוניות של אפוורת'

Epworth Sleepiness Scale

שלום,

תוצאתך בשאלון הישנוניות
של אפוורת׳ היא

16-24 תסמיני ישנוניות יומית חמורים

המידע המופיע בדף זה אינו מהווה ייעוץ רפואי.

למידע נוסף על ישנוניות יתר בשעות היום ושאלות לגבי אפשרויות הטיפול, פנו לרופא.ה המטפל.ת עם תוצאתך.

התשובות שכאן נלקחו מסולם אפוורת׳ לישנוניות, בדיקה סטנדרטית לשימוש צוות רפואי המסייע להעריך את רמת העייפות של אדם.

שאלון זה אינו מיועד להחליף אבחון או ייעוץ רפואי לגבי התסמינים שלך ואפשרויות טיפול.